Ne odrastaju samo djeca.
Odrastaju i roditelji.
Koliko god promatrali djecu
da vidimo što će napraviti od svojih života,
oni gledaju nas da vide što mi radimo sa našim životom.
Zato, ne mogu reći djetetu da posegne za zvijezdama.
Sve što mogu napraviti je da sama posegnem za njima.